Thứ bảy, 06/02/2016
c1 c2 c3

xe mô hình hợp kim

Giá: 165,000 VND

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. TRỰC THĂNG WZ-10  tỷ lệ-1:48
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng: Cánh xoay linh hoạt. có đế trưng bày

Kích thước: dài 35 cm x rộng 30 cm x cao 9,5 cm

Trọng lượng : 600g

Giá 650,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2462.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2462.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2463.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2463.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2464.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2464.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2461.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2461.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. CHIẾN ĐẤU F15  tỷ lệ-1:72
Chất liệu: Kim loại. Tên lửa, đạn đạo nhựa

Tính năng: Cánh gập linh hoạt. có đế trưng bày

Kích thước: dài 30 cm x rộng 20 cm x cao 5,5 cm

Trọng lượng : 650g

Giá 650,000đ - www.otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2465.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2465.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2466.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2466.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2467.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2467.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2468.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2468.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH  QUÂN SỰ. TRỰC THĂNG  Black Hawk J64-1   tỷ lệ-1:48
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng: Cánh xoay linh hoạt. có đèn âm thanh động cơ

Kích thước: dài 29,5 cm x rộng 7,5 cm x cao 6,5 cm

Giá 315,000đ - www.otomohinhtinh.com

 

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. XE TĂNG F2  tỷ lệ-1:24
Chất liệu: Kim loại. bánh xích cao su

Tính năng:  Tháp pháo xoay linh hoạt. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 18 cm x rộng 8 cm x cao 8 cm

Giá 290,000đ - www.otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2348.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2348.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2350.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2350.jpg[/IMG][/URL]

 

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. XE TĂNG T99  tỷ lệ-1:24
Chất liệu: Kim loại. bánh xích cao su

Tính năng:  Tháp pháo xoay linh hoạt. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 19. cm x rộng 8 cm x cao 8 cm

Giá 290,000đ - www.otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2342.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2342.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2343.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2343.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. TÊN LỬA MANG ĐẦU HẠT NHÂN  tỷ lệ-1:24
Chất liệu: Kim loại. 16 bánh cao su

Tính năng:  Tháp pháo linh hoạt. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 21. cm x rộng 6 cm x cao 9,5 cm

Giá 415,000đ - www.otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2430.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2430.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2433.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2433.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2431.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2431.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. XE PHÁO TỰ HÀNH 2S9 NONA  tỷ lệ-1:24
Chất liệu: Kim loại. 6 bánh cao su

Tính năng:  Tháp pháo xoay linh hoạt. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 19. cm x rộng 8 cm x cao 9,5 cm

Giá 270,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2346.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2346.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2345.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2345.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. XE THIẾT GIÁP TÊN LỬA  tỷ lệ-1:24
Chất liệu: Kim loại. 6 bánh cao su

Tính năng:  Tháp tên lửa xoay linh hoạt. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 19. cm x rộng 8 cm x cao 9,5 cm

Giá 270,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2352.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2352.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2353.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2353.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ. PHÁO TỰ HÀNH PLL-05  tỷ lệ-1:24
Chất liệu: Kim loại. 6 bánh cao su

Tính năng:  Tháp pháo xoay linh hoạt. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 19. cm x rộng 8 cm x cao 9,5 cm

Giá 270,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2363.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2363.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2362.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2362.jpg[/IMG][/URL]

 

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE TẢI Ural - 370  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2366.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2366.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2365.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2365.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE CẨU CÔNG BINH  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

 

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2355.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2355.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2356.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2356.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE Zil -130 Tải THƯƠNG  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2359.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2359.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2360.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2360.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE CỨU THƯƠNG  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2318.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2318.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2319.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2319.jpg[/IMG][/URL]

 

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- TỔ HỢP TÊN LỬA Tornado-G  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, tháp pháo xoay. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2325.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2325.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2326.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2326.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- TÊN LỬA SA2  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, tháp tên lửa xoay. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2331.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2331.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2332.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2332.jpg[/IMG][/URL]

 

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE BỌC THÉP BTR-90  tỷ lệ -1:32
Chất liệu: Kim loại. 8 bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, tháp tên lửa xoay. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2337.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2337.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2339.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2339.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE BEN CÔNG BINH  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2335.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2335.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2336.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2336.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE TẢI Zil - 131  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2323.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2323.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2322.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2322.jpg[/IMG][/URL]


 

 

MÔ HÌNH XE QUÂN SỰ- XE JEEP  tỷ lệ-1:32
Chất liệu: Kim loại. bánh cao su

Tính năng:  Mở 2 cửa trước, cửa sau. có đèn và Âm thanh

Kích thước: dài 15. cm x rộng 5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2328.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2328.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2329.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2329.jpg[/IMG][/URL]

- Free ship trong các quận nội thành với các quận 1,2,3,4,5,6,TB,BT,GV

Các Bạn ở xa có thể giao dịch như sau. sau khi nhận tiền mình sẻ gửi chành xe cho các Bạn

Liên hệ Khanh - 0946661266                     
Uy Tín - đảm bảo giá rẻ hơn thị trường
♦Địa chỉ : 79/12b Trần Văn Đang, P9, Q3, Tp HCM (bên hông Ga xe lửa Sài Gòn)
♦Viber/Tell: 0946.66 12 66 Mr.Khanh
* Zalo 0901466576

* Chủ TK : Hoàng Văn Khanh
Số TK :  007 100 250 4754 - Ngân hàng  VIETCOMBANK_PGD - HCM

xe mô hình hợp kim

Giá: 165,000 VND

MÔ HÌNH XE HƠI  HUMMER H6 Limousine - 1:28

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, 2 cửa sau ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 23 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm

Giá 299,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2739.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2739.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2738.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2738.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2741.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2741.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE HƠI  LA FERRARI  Limousine - 1:28

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, 2 cửa sau, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 23 cm x rộng7.5 cm x cao 5,5 cm

 

MÔ HÌNH XE HƠI MERCEDES BENZ S600L - 1:32

Chất liệu: Kim loại. cao cấp

Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 175,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

MÔ HÌNH XE HƠI  HUMMER H6 Limousine - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, 2 cửa sau ,Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 21,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm

 

 

MÔ HÌNH XE HƠI  JEEP Cherokee 2015 - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm

 

MÔ HÌNH XE HƠI AUDI Q5 - 1:32

- Model 2012

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ

 

MÔ HÌNH XE HƠI FORD OAKLAND cổ - 1:32

SX 1927

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 16,5 cm x rộng 6.5 cm x cao 6,5 cm

Giá 210,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

 

MÔ HÌNH XE HƠI LEXUS RX350 - 1:32

- Model 2015

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm

Giá 175,000đ

 

MÔ HÌNH XE HƠI Audi RS6 - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 16 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

 

MÔ HÌNH XE HƠI Maserati Ghibli - 1:32

Chất liệu: Kim loại. cao cấp

Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 175,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

 

MÔ HÌNH XE HƠI Maserati Granturismo - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Carbo trước , cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 165,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2787.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2787.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2788.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2788.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE HƠI BMW I8 - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm

Giá 160,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

 

MÔ HÌNH XE HƠI  MERCEDES BENZ C63 - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm

Giá 165,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

MÔ HÌNH XE HƠI  JEEP Grand Cherokee - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng7.5 cm x cao 6,5 cm

Giá 170,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2769.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2769.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2766.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2766.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE HƠI Bugatti - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm

Giá 165,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

 

MÔ HÌNH XE HƠI BENTLEY Mulsanne  - 1:32

Dòng- Sedan

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 16,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 170,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2751.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2751.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2752.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2752.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE HƠI FORD MUSTANG  - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước,Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 16,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 165,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

MÔ HÌNH XE HƠI Aston martin Qeen - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 14,5 cm x rộng 5.5 cm x cao 5 cm

Giá 165,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2817.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2817.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2816.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2816.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE HƠI  LYKAN HYPERSPORT - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Capor trước,  Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6,5 cm x cao 5,5 cm

Giá 170,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2936.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2936.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2937.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2937.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2938.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2938.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2765.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2765.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2764.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2764.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE HƠI LAFERRERI - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 165,000đ  Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2800.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2800.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2801.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2801.jpg[/IMG][/URL]

 

MÔ HÌNH XE Lamborghini Aventador 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 165,000đ  Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

 

MÔ HÌNH XE HƠI FERRERI 458 italia - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cốp sau, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 15,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 165,000đ  Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

 

 

 

MÔ HÌNH XE HƠI Aston martin one - 1:32

Chất liệu: Kim loại.

Tính năng: Mở được 2 cửa, Cabo trước, Âm thanh mô phỏng, đèn 

Kích thước: dài 14,5 cm x rộng6.5 cm x cao 5,5 cm

Giá 165,000đ Các bạn tham khảo thêm web otomohinhtinh.com

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2515.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2515.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://s307.photobucket.com/user/anhkhoi1969/media/IMG_2516.jpg.html][IMG]http://i307.photobucket.com/albums/nn286/anhkhoi1969/IMG_2516.jpg[/IMG][/URL]

- Free ship trong các quận nội thành với các quận 1,2,3,4,5,6,TB,BT,GV

Các Bạn ở xa có thể giao dịch như sau. sau khi nhận tiền mình sẻ gửi chành xe cho các Bạn

Liên hệ Khanh - 0946661266                     
Uy Tín - đảm bảo giá rẻ hơn thị trường
♦Địa chỉ : 79/12b Trần Văn Đang, P9, Q3, Tp HCM (bên hông Ga xe lửa Sài Gòn)
♦Viber/Tell: 0946.66 12 66 Mr.Khanh
* Zalo 0901466576

* Chủ TK : Hoàng Văn Khanh
Số TK :  007 100 250 4754 - Ngân hàng  VIETCOMBANK_PGD - HCM

Giam giá iphone 6s đài loan

Giá: 2,800,000 VND
 iPhone 6S Đài Loan

 

                          

TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI XÁCH TAY

 


VIỆT NHẬT

 

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

ĐT:0937.071.371--0968.710.783 Mr.Nhật

  

 

ĐC:566 Lạc Long Quân-P5-Q11-TP.HCM

 

Website:mobiledailoan.com

 

Yahoo:dienthoaixachtay566

 

 Email:dienthoaixachtay566@gmail.com

 

Qùa Tặng lên tới 500.000 nghìn từ VIETNHATMOBILE:

  • Tặng ốp lưng da cao cấp.
  • Tặng miếng dán màn hình cường lực loại tốt nhất.
  • Tặng phiếu giảm giá (khách hàng thân thuộc)  cho khách mua lần sau tại Vietnhatmobile.
  • Giảm 30% cho khách hàng khi mua sim số đẹp tại Vietnhatmobile.

 

 

 

 

HÀNG KHỦNG RA MẮT THỊ TRƯỜNG

 

iPhone 6S Đài Loan

Giá bán:3.000.000.vnđ

Mới 100% fullbox

 

iPhone 6s sắp tới của Apple đang là chiếc smartphone được mong đợi nhất năm 2015, ngày nào sản phẩm còn chưa được chính thức công bố thì người đam mê công nghệ, đặc biệt là các iFans sẽ vẫn thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Không để cho các tín đồ phải đợi lâu,vietnhatmobile đã đặt hàng và nhập về lô iPhone 6S Đài Loan copy 1.1 giống đến 99% với bản thật,để phục vụ các tín đồ khám phá,máy chạy HDH Android trên giao diện IOS8 cho bạn những trải nghiệm như đang dùng iPhone 6S thật.

Một số hình ảnh đàu tiên về iPhone 6 tại vietnhatmobile


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Các góc máy viền bằng kim loại sáng bóng và hơi bo tròn

 

Thiết kế sang trọng

Màn hình 4,7 inch với đường viền siêu mỏng

 

 

 

Bảo hành 12 tháng 

 


Giao hàng tận nơi trong thành phố
 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
HĐH:Android OS9
 
Mạng: GSM1800, GSM900, GSM850,GSM1900

HSDPA 2100, HSDPA 1900, HSDPA 850,
Màn hình: 16M màu-TFT Touchscreen
Độ phân giải màn hình: 1.136 x 640 pixel

Kiểu chuông: MP3/Kích thước màn hình: 4.7 inches
Sổ địa chỉ: Photocall , unlimited entries and fields
Nhật ký cuộc gọi: 100x100x100

Tin nhắn: SMS, MMS, Email, Push E-Mail,

Đồng bộ hóa dữ liệu: EDGE, GPRS, Wifi 802.11b,
Wifi 802.11g, Bluetooth 2.1 with A2DP,
Kiểu kết nối: USB, / Camera: 8Megapixel
Màu: Trắng , đen, Nghe nhạc, Ghi âm,
Tính năng: Tinh năng khác, Máy tính cá nhân

Loa ngoài, Cài đặt hình nền, nhạc chuông,
Đồng hồ, Báo thức, Quay Video, Lịch nhắc việc công nghệ 3G
 
Thiết kế hỗ trợ chơi game, Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash,
3.5 mm audio output jack, Kết nối GPS,
Phần mềm: Trình duyệt WAP, Dịch vụ dữ liệu CSD
GPRS, Chơi nhạc MP3/AAC..., Games,
Quay số bằng giọng nói, HTML/Pin: Li-Ion

 

Hàng mới 100% ,Bảo Hành 12 tháng,

 

Giao hàng tận nơi trong thành phố 24/24H

 

PHƯƠNG THỨC MUA HÀNG ONLINE MUA HÀNG TỪ XA

 

http://trongtuanmobile.com/thong-tin/menu-mua-hang-online_2310.html

Mua bán Samsung Galaxy Note N7000 trắng

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG


 

 

 

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

- Ngân Hàng: Agribank

- Số TK: 648.02.05.08.04.40

-Tên Chủ TK:Nguyễn Thị Thuỳ Trang

 

 

PHƯƠNGTHỨC ĐẶT HÀNG TỪ XA

Quý khách ở xa không có điều kiện đến trung tâm xem hàng và lấy hàng, xin quý khách vui lòng đặt cọc trước 20%, sau đó cho trung tâm địa chỉ và thông tin của quý khách để trung tâm gởi hàng về cho quý khách. Quý khách nhận hàng và thanh toán hết toàn bộ số tiền còn lại.

(Chú ý:chỉ dành cho những khách hàng ở những thành phố lớn)

PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG TRONG THÀNH PHỐ

Sau khi quý khách chọn được chú dế mình yêu thích nhưng không có điều kiện tới trung tâm mua hàng, xin quý khách vui lòng điện thoại cho trung tâm để đặt hàng chú dế mình đã chọn, và cho trung tâm địa chỉ để nhân viên trung tâm mang hàng đến tận nơi cho quý khách.

 

PHƯƠNG THỨC GỞI HÀNG CỦA TRUNG TÂM

- Hàng sẽ được gởi đảm bảo qua dịch vụ chuyển FAX nhanh:

- Tín Thành: Đối với khách hàng trong thành phố sẽ được nhận hàng sau 18 -> 24h kể từ lúc gởi tiền đặt hàng.

- Bưu Điện(SMS): Đới với các khách hàng ở xã, huyện sẽ được nhận hàng sau 24h - 36h kể từ lúc gởi tiền đặt hàng.

Lưu ý: Trong quá trình vận chuyển nếu hàng thất lạc hay hư

hỏng Trung Tâm sẽ chịu trách nhiệm đền bù 100%

 

ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM:

566 Lạc Long Quân-P5-Q11-TP.HCM

 

ĐT:0937.071.371(--)0968.710.783 Mr.Nhật

 

 

 

 Bản đồ đường đến Trung Tâm

 

 

 

Chân thành cảm ơn quí khách

đã ghé tham gian hàng của

TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI XÁCH TAY

VIỆT NHẬT

Chúc quí khách mua được món hàng yêu thích!

 


image

KM samsung galaxy note 5 dịp cuối năm

Giá: 1,600,000 VND

Samsung Galaxy Note 5 Đài Loan

TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI XÁCH TAY

 


VIỆT NHẬT 

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH !


 

Chuyên cung cấp hàng xách tay

Singapore chất lượng cao,giá gốc.

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

ĐT:0937.071.371--0968.710.783 Mr.Nhật

zalo,viber miễn phí


 

ĐC:566 Lạc Long Quân-P5-Q11-TP.HCM

 

Website:vietnhatmobile.com

 

Yahoo:dienthoaixachtay566

Email:dienthoaixachtay566@yahoo.com
 

HÀNG KHỦNG RA MẮT THỊ TRƯỜNG


 

SamSung Galaxy Note 5 Đài Loan Gold

 

Giá:3.200.000.vnđ

 

Không để quý khách hàng phải đợi lâu Vietnhatmobile đã nhập về lô hàng Samsung Galaxy Note 5 Đài loan đầu tiên.

Máy chạy Android 5.1.1 mới nhất giao diện và hình dáng khong khác gì Galaxy Note 5 chính hãng,máy nguyên khối.nắp lưng bằng kính bo cong ôm máy rất đẹp và sang trọng.

Cấu hình khá mạnh,Ram 4GB,CPU 8 nhân,máy chạy mượt

 

Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
 
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Đầu năm nay, Samsung đã đột phá trong thiết kế smartphone của hãng với S6 và S6 Edge. Do đó, Note 5 kế thừa và không còn tạo nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, nếu so với phiên bản năm ngoái, đây vẫn là sản phẩm có nhiều khác biệt từ chất liệu đến phần mềm.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Samsung muốn nhấn mạnh đến cây bút S Pen trên Note 5. Họ cho biết, sản phẩm cho khả năng viết tốt, giống như trên giấy. Ngoài ra, các ngòi bút cũng thay đổi được, nhằm phù hợp với từng người dùng.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Phụ kiện đi theo máy gồm có cục sạc nhanh, tai nghe, cáp USB.
 
 
 
 
 
 
 
 
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Galaxy Note 5 là model có thiết kế đẹp, được tinh chỉnh để làm việc tốt hơn. Đây là sản phẩm có phần cứng cao cấp nhất từ Samsung, đáng chú ý là RAM 4 GB.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Bộ biểu tượng cũng được họ làm lại. Ngoài ra, phần lớn các ứng dụng "rác" trước đây được loại bỏ hoàn toàn. Do đó, Galaxy Note 5 gần như là một sản phẩm "sạch", các phần mềm cài đặt sẵn ở mức tối thiểu.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Thiết kế khung nhôm, hai mặt kính của Note 5 kế thừa S6 đầu năm nay.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Việc vát cong mặt sau giúp người dùng có thể cầm điện thoại tốt hơn. Galaxy Note 5 là một trong những di động màn hình lớn dễ cầm nhất, dù vậy, phần dưới thiết bị vẫn hơi cấn. Một số đường nét trên model này vẫn còn mang tính kim khí.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Khe cắm SIM của máy. Sản phẩm không dùng thẻ nhớ.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Nhìn Galaxy Note 5 từ trên đỉnh.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
So với các dòng Galaxy Note đi trước, model mới đẹp và sexy hơn. Thiết kế kim loại cũng làm máy trông nặng, nhưng chắc tay.
 
 
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5
Một trong nhiều phụ kiện đi cùng Galaxy Note 5.
Đập hộp Samsung Galaxy Note 5

 

Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy Note 5

Hàng mới 100% ,Bảo Hành 12 tháng,


 

Giao hàng tận nơi trong thành phố 24/24H

 

PHƯƠNG THỨC MUA HÀNG ONLINE MUA HÀNG TỪ XA

 

http://trongtuanmobile.com/thong-tin/menu-mua-hang-online_2310.html

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG


634788050570137378130.jpg

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

- Ngân Hàng: Agribank

- Số TK: 648.02.05.08.04.40

-Tên Chủ TK:Nguyễn Thị Thuỳ Trang


 

PHƯƠNGTHỨC ĐẶT HÀNG TỪ XA

Quý khách ở xa không có điều kiện đến trung tâm xem hàng và lấy hàng, xin quý khách vui lòng đặt cọc trước 20%, sau đó cho trung tâm địa chỉ và thông tin của quý khách để trung tâm gởi hàng về cho quý khách. Quý khách nhận hàng và thanh toán hết toàn bộ số tiền còn lại.

(Chú ý:chỉ dành cho những khách hàng ở những thành phố lớn)

PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG TRONG THÀNH PHỐ

Sau khi quý khách chọn được chú dế mình yêu thích nhưng không có điều kiện tới trung tâm mua hàng, xin quý khách vui lòng điện thoại cho trung tâm để đặt hàng chú dế mình đã chọn, và cho trung tâm địa chỉ để nhân viên trung tâm mang hàng đến tận nơi cho quý khách.

 

PHƯƠNG THỨC GỞI HÀNG CỦA TRUNG TÂM

- Hàng sẽ được gởi đảm bảo qua dịch vụ chuyển FAX nhanh:

- Viettel: Đối với khách hàng trong thành phố sẽ được nhận hàng sau 18 -> 24h kể từ lúc gởi tiền đặt hàng.

- Bưu Điện(SMS): Đới với các khách hàng ở xã, huyện sẽ được nhận hàng sau 24h - 36h kể từ lúc gởi tiền đặt hàng.

Lưu ý: Trong quá trình vận chuyển nếu hàng thất lạc hay hư

hỏng Trung Tâm sẽ chịu trách nhiệm đền bù 100%

 

ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM:

566 Lạc Long Quân-P5-Q11-TP.HCM

 

ĐT:0937.071.371--0968.710.783 Mr.Nhật 

Bản đồ đường đến Trung Tâm


 

 

 

Chân thành cảm ơn quí khách

đã ghé tham gian hàng của

TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI XÁCH TAY

VIỆT NHẬT

Chúc quí khách mua được món hàng yêu thích!

Casilas - 2omg

Giá: 169,000 VND

Hộp 02 vỉ / 04 viên nén màu vàng cam 

VNLD - CNBYT giao hàng tận nơi trong khu vực tp hcm 

An toàn - Kín đáo - Nhanh chóng liên hệ sđt : 0120 7055 016 - 0938 451 915

luôn có quà tặng khuyến mãi kèm theo 

Đọc kỹ HDSD trước khi dùng 

BÁN MÀNG HINH 19 IN DELL

Giá: Liên hệ

TÔI MỚI NÂNG CẤP PHÒNG MÁY NÊN CÓ SỐ MÀNG HÌNH DELL 19in VUÔNG KHÔNG DÙNG TỚI NAY BÁN LẠI 700K/MÀNG HÌNH .ANH EM NÀO CÓ NHU CẦU MUA XIN LIÊN HỆ.01887733557 PHÒNG NET NGỌC TRÂM-HÀM THẠNH-HÀM THUẬN NAM- BÌNH THUẬN.MUA NHIỀU GIẢM GIÁ HOẶC TẶNG PHÍM CHUỘT.  

cần bán guitar (hàng nhập)

Giá: Liên hệ

Sđt 016 99 55 75 35
Cần tiền nên để bảo bối ra đi
Có ai trả đc 4tr cho bảo này ko?
Đàn + hôp đàn..hàng nhập từ Indonesia 
Đàn còn mới 95%.. Chơi ko bao lâu.
Âm thanh trong vang phù hợp chơi các loai nhac...

KHẢO SÁT
Bạn có hài lòng với giao diện và chức năng của website ChoPhanThiet.vn không?

LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập: 2016802
Số người online: 50
IP của bạn: 54.167.86.211
Powered by Khanh Quynh Co.,Ltd